GENO FÖRFATTARTJÄNST
"Om ni med egna ord berättar vad ni vill ha sagt så skriver vi det med ’bokord’."
Om oss : Genberg : Nordström : Böcker : Tryck : Foto : Kontakt

OM KJELL E. GENBERG

Kjell E. Genberg fick sina första alster publicerade år 1953. Sedan dess har han skrivit noveller, romaner, seriemanuskript och faktaböcker i de mest skiftande genrer. Erfarenheten från olika yrken har också varit nyttig när han började hjälpa andra med att få både fiktiva berättelser och biografier skrivna och utgivna.

Den som vill veta mera om hans rörliga liv och om hans författarskap kan gå in på www.keg.se.

Där är spökskriveriet inte nämnt eftersom kunderna önskat vara hemliga.Hemsidedesign © Johannes Genberg 2017 och framåt. Allt material är © Geno Författartjänst och får fritt användas för privat bruk, eller för icke-kommerciella utbildningssyften. Kontakta författaren för annan användning.