GENO FÖRFATTARTJÄNST
"Om ni med egna ord berättar vad ni vill ha sagt så skriver vi det med ’bokord’."
Om oss : Genberg : Nordström : Böcker : Tryck : Foto : Kontakt

Nyheter

2021-02-20
Ny bok:
Kärleksbestyr i snöriket2020-09-07
Ny bok:
Sommarkalaset2020-05-24
Ny bok:
Sorglösa brunnsminnen2020-04-28
Ny bok:
Bullans och Pinnens kärleksäventyr
OM OSS

Geno författartjänst erbjuder följande:
  • Bedömning av manuskript.
  • Ser till att skrivet manus blir tryckfärdig bok. Där ingår spaltsättning, nollkorrektur, utskrifter för två korrekturläsningar av kund, montering för tryck, omslag med kundens ISBN-nummer samt godkänd pdf till tryckeri.
  • Om boken skall innehålla bilder tillhandahålls skanning av foton och andra illustrationer.
  • Vi åtar oss vidare att spökskriva böcker där kunden ensam står som författare.
  • Geno författartjänst har tillgång till tryckeri i vars tjänster Print-On-Demand ingår. Tryckeriet förmedlar pliktexemplar till Kungliga biblioteket och sex av landets universitetsbibliotek.
  • I tryckerikoncernen ingår även förlag och de böcker som görs där sänds automatiskt till Bibliotekstjänst.
Kontakta Geno Författartjänst för prisuppgifter.Hemsidedesign © Johannes Genberg 2017 och framåt. Allt material är © Geno Författartjänst och får fritt användas för privat bruk, eller för icke-kommerciella utbildningssyften. Kontakta författaren för annan användning.