GENO FÖRFATTARTJÄNST
"Om ni med egna ord berättar vad ni vill ha sagt så skriver vi det med ’bokord’."
Om oss : Genberg : Nordström : Böcker : Tryck : Foto : Kontakt

TRYCK

Geno författartjänst samarbetar med Apec Tryck som ägs av Ali Ciftci. Företaget grundades 1988 och finns i Spånga, en av Stockholms västra förorter, och är miljöcertifierat av Stockholms Stad.

De utnyttjar den senaste tekniken inom digital tryckning och kan erbjuda olika typer av bindning – både Wire-O, limbundet för häftat och kartonnage. Alla format kan beställas men snabbast går det med A5 och A4.Hemsidedesign © Johannes Genberg 2017 och framåt. Allt material är © Geno Författartjänst och får fritt användas för privat bruk, eller för icke-kommerciella utbildningssyften. Kontakta författaren för annan användning.